Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T14:22:10+01:00
Grecja starożytna posiadała niezwykłe specyficzny system polityczny. Nie wytworzyło się tam jedno duże państwo, lecz powstało szereg państw-miast , tzw. pols. Największe z nich to Ateny i Sparta.
Na skutek ewolucji ustroju w Atenach w IV i V wieku p.n.e. ukształtował się demokratyczny system rządów. Jego główną zasadą był szeroki dostęp wszystkich obywateli do urzędów, za sprawowanie których otrzymywano wynagrodzenie.
Ustrój Aten ukształtowany ostatecznie w V wieku p.n.e. , którego główną cechą było przyznanie wszystkim obywatelom możliwości bezpośredniego i osobistego udziału w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu rządów w państwie.
Sparta była największym terytorialnie greckim państwem- polis , które powstało z połączenia pięciu osad leżących w dolinie rzeki Eurotas. Ustrój społeczny i polityczny Sparty , tak odmienny od występującego w innymch państwach greckich, ukształtowal się w VI wieku p.n.e. w wyniku prowadzonych od VIII wieku p.n.e. wojen z Mesejczykami. Pelnoprawnymi obywatelami państwa spartańskiego byli jedynie potomkowie mieszkanców owych pieciu osad.. Odmienność ustroju społecznego i politycznego Sparty od innych greckich państ-miast spowodowało jej izolację.
Myślę że wolałbym żyć w ustroju Aten bo w Sparcie nad wychowywaniem dzieci sprawowało państwo jesli dziecko było słabe-chore niemowlęta były zabijane a od 7 roku życia musieli żyć w obozach wojskowych.
3 2 3