JAN KOCHANOWSKI TREN X

Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?
W którą stronę, w którąś się krainę udała?
Czyś ty nad wszytki nieba wysoko wniesiona
I tam w liczbę aniołków małych policzona?
Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe
Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez teskliwe
Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem
Niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem?
Czy, człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze,
Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze?
Czyli się w czyścu czyścisz, jesli z strony ciała
Jakakolwiek zmazeczka na tobie została?
Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była,
Niżeś się na mą ciężką żałość urodziła?
Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości,
A nie możesz li w onej dawnej swej całości,
Pociesz mię, jako możesz, a staw' się przede mną
Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną!

Wypisz z Trenu X Jana Kochanowskiego archaizmy i podaj ich współczesne odpowiedniki


DAJE NAJ ZA JAK NAJSZYBSZĄ ODPOWIEDZ JAK BĘDZIE ŹLE SPAM

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:00:35+01:00
Orszulo- Urszulo
gdzieś- gdzie
którąś- którą
czyś-czy
czyliś- czyli
teskliwe- tęsknota
mojem- moje
dziewicze- dziewczyna
lubo- lub
3 3 3