Odpowiedzi

2010-03-16T17:26:43+01:00
Mam zaszczyt zaprosić Szanowną Anię Kowalską na uroczystość obchodów Moich urodzin. Odbędą się one dnia 11 czerwca o godzinie 17.00 w aktualnym miejscu mojego zamieszkania. Proszę o zabranie dobrego humoru i pięknych życzeń. Mile widziane uśmiechy na twarzy i pomysły na dobrą zabawę. Dla bezpieczeństwa ogółu nie przynosić bomb, ani innych wybuchowych przedmiotów.

Ich habe die Ehre, Liebe Anna Kowalska, an meinem Geburtstag Feier Feier einladen. Sie werden am 11. Juni um 17.00 Uhr statt in meinem derzeitigen Wohnort. Bitte nehmen Sie sich gute Laune und schöne Wünsche. Willkommen Lächeln auf den Gesichtern und Ideen, um Spaß zu haben. Für die Sicherheit zu tun, nicht zu bringen, alle Bomben und andere explosive Gegenstände.
2 5 2