Sławny grecki matematyk i filozof Pitagoras(VI-V w. p.n.e.)tak odpowiedział na pytanie o liczbę swoich uczniów:-Połowa moich uczniów studjue matematykę, czwarta część uprawia muzykę,szósta część ćwiczy się w sztuce milczenia i są jeszcze trzy kobiety. Ile uczniów miał Pitagoras?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:25:29+01:00
X/2 studiujący matematykę,x/4muzyka,x/6milczy,3 kobiety.układam równanie ;x=x/2+x/4+x/6+3 stąd;x=36.Pitagoras miał 36 uczniów.