Pilnie potrzebuję rozwiązanie tych zadań !!
*skala 1:200
odległość na mapie 1cm odległość w terenie ...m (rozwiąż!)
odległość na mapie 7cm odległość w terenie ...m (rozwiąż!)
odległość na mapie 1mm odległośc w terenie ...m (rozwiąż!)
odległość na mapie 4,3cm odległośc w terenie ...m (rozwiąż!)
odległość na mapie 9mm odległośc w terenie ...m (rozwiąż!)

*skala 1:500 000
odległość na mapie 1cm odległość w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 5cm odległość w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 1mm odległośc w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 2,7cm odległośc w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 0,6cm odległośc w terenie ...km (rozwiąż!)

*skala 1:1000 000
odległość na mapie 1cm odległość w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 6,2cm odległość w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 16cm odległośc w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 1mm odległośc w terenie ...km (rozwiąż!)
odległość na mapie 17mm odległośc w terenie ...km (rozwiąż!)

2

Odpowiedzi

2009-10-26T14:06:00+01:00
1:200
1cm-200cm
1cm-2m
1mm-0,2m

1*2=2m
7*2=14m
1*0,2=0,2m
4,3*2=8,6m
9*0,2=1,8m


2009-10-26T15:36:37+01:00

*skala 1:200
odległość na mapie 1cm odległość w terenie 2m
odległość na mapie 7cm odległość w terenie 14m
odległość na mapie 1mm odległośc w terenie 0.2m
odległość na mapie 4,3cm odległośc w terenie 8,6m
odległość na mapie 9mm odległośc w terenie 1.8

*skala 1:500 000
odległość na mapie 1cm odległość w terenie 5km
odległość na mapie 5cm odległość w terenie 25km
odległość na mapie 1mm odległośc w terenie 0,5km
odległość na mapie 2,7cm odległośc w terenie 13.5km
odległość na mapie 0,6cm odległośc w terenie 3km

*skala 1:1000 000
odległość na mapie 1cm odległość w terenie 10km
odległość na mapie 6,2cm odległość w terenie 62km
odległość na mapie 16cm odległośc w terenie 160km
odległość na mapie 1mm odległośc w terenie 1km
odległość na mapie 17mm odległośc w terenie 17km