Odpowiedzi

2010-03-16T17:33:30+01:00
Symbol w dziele literackim, plastycznym, filmowym, a nawet muzycznym element świata przedstawionego, który ma znaczenie zarówno dosłowne jak i ukryte.
metafora inaczej przenośnia, połączenie dwóch wyrazów, w którym jeden z nich nabiera nowego znaczenia. Człony przenośni przenoszą na siebie nawzajem swe pierwtne znaczenia, tworząc w ten sposób mowy sens. Jest to główny element języka poetyckiego (środek artystyczny)
1 5 1