10.Ślimak wędrowniczek pokonuje w poniedziałki x metrów, we wtorki y metrów, a w środy i w soboty po z metrów. W czwartki, piątki i niedziele odpoczywa. Wyruszył 1 czerwca w sobotę jaką długość miała trasa, którą pokonał do 15 czerwca?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:29:38+01:00
Sobota 1czerwiec zaczął
sobota, 15 czerwiec skończył
Poniedziałek x
wtorek y
środa,sobota z
Ślimak podróżował:
3 soboty a więc 3z
dwa poniedziałki 2x
dwa wtorki 2y
dwie środy 2z
Ślimak odpoczywał: po dwa czwartki i piątki i 3 niedziele
Razem ślimak przebył
3z+2x+2y+2z=5z+2x+2y
Odp.:ślimak do 15 czerwca przebył trasę o długości 5z+2x+2y
1 2 1