Przetłumaczyć tekst .. :)

Penicillin- The Miracle Drug

In 1928, Alexander Fleming, a Scottish doctor and scientist, was working at a hospital in London. He was trying to find ways to fight bacteria. At that time many people died because of bacterial infections; sometimes from very small cuts.

Fleming was studying a dangerous bacteria called staphylococci. He was in a hurry because he was going to go on holiday, so he forgot to wash all his equipment in the labaratory before he left. There was one dish in which staphylococci was growing.

When Fleming came back from holiday a few weeks later, he noticed that there was something in the dish. He didn't know what the thing was, but he saw that it was stopping the harmful staphylococci bacteria from growing. Fleming called it penicillin.

He knew that penicillin could be an important discovery, and so he did some experiments with it. However, Fleming was not a chemist and he found it diffilcut to make pure penicillin. He asked some scientific colleagues to help him, but nobody seemed interested in in producting penicillin. Fleming had to wait more than ten years before two brilliant scientist, Howard Florey and Ernst Chain finally found an easy way to produce the drug.

By may 1940, Frorey's research team had enough penicillin to experiment with animals for the first time. In a simple experiment they gave a dangerous bacteria to eight mice. One hour later, they gave penicillin to only four of the mice. After a few hours the four mice with penicillin were fine, but the other four were all dead ! When florey heard of the result the next day he said, 'it looks like a miracle' !

During World Was II penicillin saved many lives, and in 1945 Fleming, Florey and Chain won the Nobel Prize for medicine.

Przetłumaczyć słówka..:)
1.after that
2.amount
3.appear
4.asleep
5.at least
6.blind
7.catchy
8.complain
9.compose
10.composer
11.event
12.field
13.fall asleep
14.finally
15.have a bath
16.improve
17.intrigued
18.invent (a story)
19.investitage
20.irritated
21.irritating
22.keep on
23.knock
24.learn by heart
25.look into lucky/unlucky
26.make a mistake
27.masterpiece
28.memory
29.messy
30.moon
31.moonlight
32.mysterious
33.mystery
34.nightmare
35.nineteenth century
36.novel
37.on his own
38.operatic
39.piano keys
40.playful
41.poem
42.poetry
43.realise
44.revise
45.rhapsody
46.scientific
47.sentimental
48.shocked
49.solitude
50.solve a problem
51.sonata
52.stay up late
53.step
54.stranger
55.then
56.thought
57.tidy up
58.title
59.try
60.turn out
61.unforgettable
62.vision
63.wheel
64.whistle
65.whole
66.worried
67.write down


Wybieram najlepsze odpowiedzi :**

2

Odpowiedzi

2010-03-16T17:27:36+01:00
Penicylina-Miracle Drug

W 1928 roku Alexander Fleming, szkocki lekarz i naukowiec, pracuje w szpitalu w Londynie. Starał się znaleźć sposoby zwalczania bakterii. W tym czasie wiele osób zmarło z powodu zakażenia bakteryjne, czasami z bardzo małych kawałków.

Fleming studiowałem niebezpieczne bakterie o nazwie gronkowce. Był w pośpiechu, bo miał zamiar iść na urlop, więc zapomniał umyć cały sprzęt w labaratory przed odejściem. Nie było jednego naczynia, w którym gronkowce rosło.

Kiedy Fleming wrócił z wakacji kilka tygodni później, zauważył, że coś w miseczce. Nie wiedział, co rzeczą było, ale widział, że zatrzymanie szkodliwych bakterii gronkowca od uprawy. Fleming nazwał penicyliną.

Wiedział, że penicylina może być ważne odkrycie, i tak zrobił kilka eksperymentów z nim. Jednakże, Fleming nie był chemikiem i znalazł go diffilcut do czystej penicyliny. Poprosił niektórych naukowych koledzy mu pomóc, ale nikt nie zdawał zainteresowani w przemysĹ penicyliny. Fleming musiał czekać ponad dziesięć lat przed dwoma błyskotliwego naukowca, Howard Walter i Ernst Chain wreszcie znaleźć łatwe do produkcji narkotyków.

W maju 1940 zespół Frorey badawczych dość penicyliny do eksperymentowania ze zwierzętami po raz pierwszy. W prosty eksperyment dali niebezpiecznych bakterii do ośmiu myszy. Godzinę później, dali penicyliny tylko cztery myszy. Po kilku godzinach cztery myszy penicyliny było dobrze, ale pozostałe cztery były dead! Kiedy Florey słyszał o wyniku następnego dnia powiedział: "wygląda jak cud '!

Podczas świat penicyliny II zapisane wiele istnień ludzkich, a od 1945 roku Fleming, Chain Florey i otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.
2010-03-16T17:35:31+01:00
Penicylina-Miracle Drug

W 1928 roku Alexander Fleming, szkocki lekarz i naukowiec, pracuje w szpitalu w Londynie. Starał się znaleźć sposoby zwalczania bakterii. W tym czasie wiele osób zmarło z powodu zakażenia bakteryjne, czasami z bardzo małych kawałków.

Fleming studiowałem niebezpieczne bakterie o nazwie gronkowce. Był w pośpiechu, bo miał zamiar iść na urlop, więc zapomniał umyć cały sprzęt w labaratory przed odejściem. Nie było jednego naczynia, w którym gronkowce rosło.

Kiedy Fleming wrócił z wakacji kilka tygodni później, zauważył, że coś w miseczce. Nie wiedział, co rzeczą było, ale widział, że zatrzymanie szkodliwych bakterii gronkowca od uprawy. Fleming nazwał penicyliną.

Wiedział, że penicylina może być ważne odkrycie, i tak zrobił kilka eksperymentów z nim. Jednakże, Fleming nie był chemikiem i znalazł go diffilcut do czystej penicyliny. Poprosił niektórych naukowych koledzy mu pomóc, ale nikt nie zdawał zainteresowani w przemysĹ penicylinę. Fleming musiał czekać ponad dziesięć lat przed dwoma błyskotliwego naukowca, Howard Walter i Ernst Chain wreszcie znaleźć łatwe do produkcji narkotyków.

W maju 1940 zespół Frorey badawczych dość penicyliny do eksperymentowania ze zwierzętami po raz pierwszy. W prosty eksperyment dali niebezpiecznych bakterii do ośmiu myszy. Godzinę później, dali penicyliny tylko cztery myszy. Po kilku godzinach cztery myszy z penicyliny było dobrze, ale pozostałe cztery były dead! Kiedy Florey słyszał o wyniku następnego dnia powiedział: "To wygląda na cud"!

Podczas świat penicyliny II zapisanych wiele istnień ludzkich, a od 1945 roku Fleming, Chain Florey i otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.