Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T22:08:34+01:00


Walka cywilna:
- bierny opór- bojkot decyzji i zarządzeń okupanta,
- prasa podziemna- ugrupowania podziemne wydawały podziemne biuletyny i gazetki, zawarte w nich były wiadomości z frontu, instrukcje walki, literatura społeczno- polityczna i patriotyczna,
- mały sabotaż- rózne formy propagandy ulicznej, np. rozwieszanie flag narodowych przy okazji świąt państwowych, rozlepianie karykatur Hitlera, malowano kotwicę czy żółwie itp.
w małym sabotażu uczestniczyła głównie młodzież,
-tajne nauczanie-
- akcja "N"- wydawanie fałszywychdruków zawiadomień, obwieszczeń, pism niemieckich itp.w celu demoralizowania żołnierzy oraz administracji niemieckiej
Walka zbrojna:
- dywersja- napady zbrojne na transporty wojskowe, zakłady przemysłowe itp.
- akcje odwetowe- np. zamach na szefa policji dystryktu warszawskiego
- akcje likwidacyjne- przeciwko funkcjonowaniu aparatu okupanta, gestapo, członkom band terrorystycznych itp.
- odbijanie transportów więziennych,
- akcje rozbrojeniowe- w celi zdobycia broni
- akcje niszczenia dokumentów- niszczenie wykazów ludności itp.
- partyzantka