Prosze o poprawne przetłumaczenie na Angielski Jak będzie źle daje spam dam punktacje po jutrzejszym sprawdzeniu tego przez nauczycielkę

zad 1 Przetłumacz na angielski
1Oni pojechali nad morze zeszłego lata
2My byliśmy na koncercie zeszłego wieczoru
3Robert poszedł na zakupy godzinę temu
4Jego brat miał urodziny w zeszłym tygodniu
5Ewa była w kinie w zeszły weekend
6Jej rodzice kupili samochód dwa miesiące temu

Zad 2 Ułuż pytania w czasie przeszłym używając podanych czynności
1listen to your favo music yestorday
2read a book yestorday evening
3 write an emicil
4 watch your farite TV program
5 do your thonwork gesterday
6stud englisch yestarday

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:44:12+01:00
Zad.1
1.They are go on see last summer.
2.We are on concert last evening.
3. Robert go shopping one hour ago.
4. He's brother has Birthday last week.
5. Ewa is in cinema last week.
6. Her parents buy new car 2 months ago.

Zad. 2
1. Did you listen to your favourie music yesterday?
(odpowiadasz Yes, I did lub No, I didn't.
2. Did you read a book yesterday evening?
3. Did you write an e-mail?
4. Did you watch your favourite TV program?
5. Did you do your homework yesterday?
6. Did you study English yesterday?
7. Did you visit your friend yesterday?

Siema Bados. ;]
Mam nadzieję, że dobrze ;)