Zjednoczenia plemion mongolskich dokonał :
a. Temudżyn, który przyjął Czyngis -chana
b. Batu-chan
c . Ugedej.

2. Ruś na przeszło 200 lat popadła w niewolę po klęsce wojsk ruskich
a. pod legnicą
b. nad Kałką
c. na Psim Polu

3.Wycofanie oddziałów tatarskich z Węgier nastąpiło wskutek
a. klęski Tatarów pod Legnicą
b.klęski Tatarów pod Warną
c. sporów kandydatów do tronu po śmierci chana Ugedeja

4. W czasie panowania chana Mangu Mongołowie zdobyli :
a. Palestynę i Egipt
b. Mezopotamię i Syrię.
c. Węgry i Ruś.

1

Odpowiedzi

2009-04-19T19:08:59+02:00
1) Temudżyn, który przyjął Czyngis -chana
2) nad Kałką
3) sporów kandydatów do tronu po śmierci chana Ugedeja
4) najprawdopodobniej: Mezopotamię i Syrię. (nie jestem na 100% pewna)