1. Wymień przynajminej trzy nazwiska francuskich malarzy impresjonistów.
2. Na jakim odkryciu naukowym opierała się impresjonistyczna technika malowania.
3. Dlaczego w obrazach impresjonistycznych cienie malowane są w barwie niebieskiej
4. Co oznacza słowo "dywizjonizm" i na czym polega technika dywizjonistyczna?
5. Dlaczego Claude Monet jeden motyw - np. fasadę katedry w Rouen - malował wielokrotnie?
6. Wymień nazwiska znanych ci polsich malarzy impresjonistów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:19:20+01:00
1.Edgar Degas (1834-1917)
Camille Pissarro (1830-1903)
Auguste Renoir (1841-1919)