Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:38:48+01:00
W pogoni za zyskiem i maksymalizacją plonu zapomniano zupełnie o otaczającym nasze pole środowisku, o pierwowzorze rolnictwa naturalnego. Rola tego środowiska w biologicznym życiu upraw rolniczych jest niebagatelna, chociaż nie zawsze bezpośrednio ją zauważamy. Obecnie skurczyły się połacie lasów, wycięto zadrzewienia śródpolne wzdłuż rowów i dróg i jeśli ktoś myśli, że jest to bez szkody dla rolnictwa, jest w wielkim błędzie. Na obszarach rolniczych konieczne jest więc stałe podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do podniesienia ich odporności. Dużą rolę w tym procesie mają do spełnienia zadrzewienia śródpolne, spełniają też w środowisku rozliczne funkcje: mikroklimatyczne, ochronne, biocenotyczne, produkcyjne i rekreacyjne. Tworzą one wraz z lasami układy hamujące prędkość wiatru, zmniejszają erozję gleby i jej wysuszenie. Stanowią naturalny magazyn różnorodności biologicznej rolniczego środowiska jak również są naturalnym korytarzem komunikacji pomiędzy różnymi ekosystemami. Zasadność wprowadzenia zadrzewień wynika też z przesłanek gospodarczych. Dzięki nim możliwa jest zwyżka plonu uprawianych roślin, z zadrzewień w Polsce pozyskuje się około 3 milionów m3 drewna, dostarczają również owoców, ziół, kwiatów i stanowią dobry pożytek dla pszczół.

Zadrzewienia są środowiskiem życia i schronienia dla wielu gatunków owadów zapylających, a dobre zapylenie upraw rolniczych to zwyżka plonów nawet o 50%. W zadrzewieniach żyje kilkaset gatunków zwierząt pasożytniczych i drapieżnych, które odgrywają poważną rolę w ograniczeniu liczby szkodników upraw rolnych. Nie rezygnujmy więc z zadrzewień śródpolnych, zacznijmy je doceniać i zauważać ich pozytywną rolę, zacznijmy je wprowadzać na nasze pola. Przyjęty w 1995 r. przez Radę Ministrów "Krajowy program zwiększania lesistości", traktuje sprawy zadrzewień na równi z zalesieniami. Ma to swoje uzasadnienie w kształtowaniu przyrodniczej równowagi krajobrazu i tworzeniu układów zadrzewień uzupełniających się z lasami. Dlatego w strategii ochrony środowiska lasy i zadrzewienia zawsze powinny być traktowane łącznie jako uzupełniające się elementy tej samej całości. Bez doceniania roli zadrzewień w tym systemie wszelkie działania z zakresu ochrony środowiska będą miały charakter cząstkowy i w rezultacie nie dadzą zdrowego, dobrze funkcjonującego środowiska przyrodniczego z wkomponowanymi w nie polami uprawnymi o trwałym potencjale produkcyjnym, co jest warunkiem niezbędnym do wytwarzania żywności metodami ekologicznymi. Zadrzewienia śródpolne chronią glebę i rośliny uprawne przed nadmiernymi i silnymi wiatrami. Zimą zapobiegają zwiewaniu śniegu z pól. Wiosną przeciwdziałają erozji wodnej i wietrznej gleb. Są ostoją dla drobnych ssaków oraz miejscem gnieżdżenia się ptaków.
2 3 2
2010-03-16T17:46:02+01:00
Tą glebę nazywamy warstwą powierzchniową,która pokrywa skorupę ziemską.powstała z długotrwałych procesów,które przebiegają na powierzchni ziemi.Ten cały proces polega na o oddziaływaniu czynników klimatycznych,które powodują wietrzenie skał,tak jak i na oddziałowywaniu organizmów.

proszę ..;]
4 4 4