Odpowiedzi

2010-03-16T18:07:32+01:00
Morze jest to część oceanu,oddzielona występami lądu,półwyspami i łańcuchami wysp.Ogólna powierzchnia mórz na Ziemi wynosi ok. 40 mln km² (co stanowi ok. 11% powierzchni oceanu światowego), ilość mórz na świecie wynosi 71.
Zasolenie
w morzach o małym dopływie wód słodkich np. M.Śródziemnym wynosi ok. 40 promili, a w M. Czerwonym sięga 45 promili. W sytuacji odwrotnej gdy do morza wpada wiele rzek np. do Bałtyku zasolenie wynosi ok. 7 promili. Zawartość jonów w wodzie morskiej w gramach na litr wody o zasoleniu 35 promili przedstawia się następująco:
Jon sodowy 10,81
magnezowy 1,3
wapniowy 0,41
potasowy 0,39
chlorkowy 19,44
siarczanowy 2,71
dwu węglanowy 0,14
Żyzność
Żyzne są morza płytkie gdyż odległość od dna do warstwy produktywnej jest mała. Żyzne są morza strefy umiarkowanej . w morzach tworzy się uwarstwienie z ciepłą wodą na wierzchu i chłodną na głębi. W morzach strefy umiarkowanej wody są chłodniejsze i łatwiej mogą być mieszane i użyźniane przez wiatr.
Temperatura
Wysoka temperatura sprzyja rozwojowi życia a zwłaszcza jego różnorodności. W morzach jednak wysoka temp. Przeciwdziała mieszaniu się wód , a więc użyźnianiu. Stąd na otwartym oceanie spotykamy wielkie bogactwo gatunków, i ogromną ich różnorodność , ale produkcje w tej strefie są niskie.
Rozmieszczenie życia w morzu
Środowisko otwartej toni wodnej czyli pelagial
Środowisko denne czyli bentos
Środowisko przybrzeżne czyli litoral

Od brzegu dno morskie opada bardzo łagodnie aż do głębokości ok. 200m. Płycizna przybrzeżna zwana szelfem ma także swój pelagial i swój bentos.
Strefa pelagiczna
Jest to najrozleglejsze środowisko życiowe. Organizmy rozmieszczone są bardzo szeroko, jest wiele gatunków które można spotkać we wszystkich morzach i oceanach. Tak jest rozsiedlony jeden z widłonogów kalanoidów, a także orka. Producentami są tu oczywiście organizmy fitoplanktonowe. Konsumenci I rzędu to przede wszystkim widłonogi filtratory, planktoniczne ślimaki. W wodach szelfowych towarzyszą im larwy różnych zwierząt dennych: wieloszczetów, krewetek krabów, ślimaków i innych skorupiaków. Meduzy też są liczniejsze na szelfie. Spotkać można tu również kałamarnice, ryby takie jak makrele, tuńczyki i ogromne marliny, ryby latające, większość różnych gatunków rekinów, żółwie morskie, ze ssaków delfiny i wieloryby
Strefa bentoniczna
Fauna denna bogatsza jest na szelfie, gdzie żyją gąbki, bardzo liczne jamochłony, wieloszczety, oraz skorupiaki: ze stawonogów żyje tu ośmiornica, krewetki, langusty, homary i różne kraby oraz liczne ryby przydenne. Na dużych głębokościach fauna jest uboższa, ale nawet w głębinach przekraczających 10.000 m. na dnie rowów oceanicznych łowiono ukwiały i małże oraz widywano ryby i krewetki. Na dnie zwierzęta są małe i ich zagęszczenie jest bardzo małe.
Strefa litoralna
Strefa ta jest najbardziej zróżnicowana za wszystkich stref. Na stosunkowo ubogim dnie piaszczystym mogą wyrosnąć trawy morskie- jedyne rośliny kwiatowe żyjące w morzu. Powstają wtedy rozległe łąki podwodne. U brzegów skalistych rosną już łany brunatnic. Najbogatszym, najbujniejszym zespołem litoralu są rafy koralowe, charakterystyczne dla czystych wód tropikalnych. Koralowce są zaliczane do liczącego 10 tys. gatunków typu Cnidaria. Koralowce mają postać wyłącznie polipów które mogą żyć pojedynczo lub koloniami.
Polipy koralowców kolonijnych tworzą wokół siebie ochronny szkielet z węglanu wapnia.Koralowce występują w ciepłych morzach gdzie temp. wody nigdy nie spada poniżej 21 stopni. Na szkielecie starych obumarłych polipówroną nowe które wytwarzają swój szkielet, dojrzewają i obumierają. kolonie wielu gatunków koralowców z biegiem lat tworzą rafy koralowe. Rozróżnia się 3 rodzaje raf koralowych: rafy przybrzeżne, atole- wynurzone z wody koralowe pierścienie lądu, wewnątrz których znajdują się laguny, będące odciętymi od pełnego morza "jeziorami " słonej wody i rafy barierowe ciągnące się równolegle do brzegu. Głównymi koralowcami tworzącymi rafy koralowe są korale madreporowe. Występują one w tropikalnych wodach Atlantyku, Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. Ze wszystkich raf koralowych najlepiej znana jest Wielka Rafa Koralowa rozciągająca się u północno-wschodnich wybrzeży Australii. Ma ona długość 2300km długości. Tworzy ją ciąg około 2000 mniejszych raf.

2 5 2