Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:22:12+01:00
A) (100, 63)
x=100
y=63
y=3/4x-12
63=3/4*100 - 12
63=75-12
63=63
L=P
Odp.Należy
b) (2 2/3, 10)
x=2 2/3 = 8/3
y= 10
y=3/4x-12
10=3/4 *8/3-12
10=2-12
10=-10
odp. Nie należy
c) (-1,-11 1/2)
x=-1
y=-11 1/2 = -11,5
-11,5= 3/4*(-1)-12
-11,5 = -3/4 - 12
-11,5=-51/4
-11,5=-12,75
odp. Nie należy
4 5 4
2010-03-16T18:23:25+01:00
A) 63=3/4 * 100 - 12
63=75-12
63=63 ten punkt nalezy do wykresu

b)10=3/4 * 2 2/3 - 12 ( 2 2/3 zamieniamy na 8/3, zeby sie potem skróciły ułamki)
10= 3/4 * 8/3 - 12
10= 2-12
10 = -10 ten punkt nie nalezy do wykresu

c) -11 1/2 zamieniamy na ułamek -23/2
-23/2=3/4 *(-1) - 12
-23/2 = -3/4 - 12 (12 zamieniamy na ułamek 48/4)
-23/2 = -3/4 - 48/4
-23/2 = -51/4 ten punkt nie należy do wykresu

2 4 2