Zad.1
Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(II) jeśli masa rtęci było o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. (ma wyjść 42,52g tlenku rtęci(II)
zad.2
Przeprowadzono reakcję utleniania-redukcji 48g magnezu z para wodną. W wyniku tej reakcji chemicznej powstało 80g tlenku magnezu i 4g wodoru. Oblicz, ile gramów pary wodnej wzięło udział w reakcji chemicznej. (w wyniku ma być 36g pary wodnej)

1

Odpowiedzi

2010-03-17T11:24:08+01:00
Zad.1
Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(II) jeśli masa rtęci było o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. (ma wyjść 42,52g tlenku rtęci(II)
2HgO → 2Hg + O₂

Metoda I:
Masa molowa HgO = 201 + 16 = 217 g/mol

217 g HgO - 16 g O
x - 3,2 g O
x = 43,4 g HgO

Metoda II:
mHgO = 36,92 g + 2×3,2 g = 43,52 g

Nijak nie wychodzi 42,52 g - coś jest nie tak w poleceniu, lub jest błąd w wyniku który podałaś.

zad.2
Przeprowadzono reakcję utleniania-redukcji 48g magnezu z para wodną. W wyniku tej reakcji chemicznej powstało 80g tlenku magnezu i 4g wodoru. Oblicz, ile gramów pary wodnej wzięło udział w reakcji chemicznej. (w wyniku ma być 36g pary wodnej)

Mg + H₂O → MgO + H₂
24 g + 18 g → 40 g + 2 g

24 g Mg - 18 g H₂O
48 g Mg - x
x = 36 g H₂O - tyle zużyto pary wodnej