Ułóż zdania z podanych słówek z każdym po 1 zdaniu min 10 słów na zdanie czyli razem 8 zdan. słówka:to destroy, to copy, to inject, to invent , invention , an inventor , to predict , a prediction about
Tylko takie fajne zdania i na dole po polsku przetłumaczone

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:24:48+01:00
1.My younger brother very like to destroy my old clothes .(to destroy )
Mój młodszy brat bardzo lubi niszczyć moje stare ubrania.
2.Photocopiers are machines for copying print materials needed for the people. .(to copy)
Kserokopiarki są maszynami do kopiowania lud drukowania potrzebnych materiałów dla ludzi .
3.Syringes are in order to inject the bacteria into the body that destroy viruses.( to inject )
Strzykawki są po to by wstrzykiwać do ciała bakterie , które niszczą wirusy .
4.Famous inventors and scientists have invented many objects used today.( to invent )
Znani wynalazcy oraz naukowcy wynaleźli wiele używanych do dziś przedmiotów .
5.One of the invention of the 20th century was built by the counting machine John von Neumann.(invention )
Jednym z wynalazku 20 wieku była maszyna licząca zbudowana przez John von Neumann .
6.An inventor of the most expensive movie based on the facts under the title "titanic" was James Cameron. (inventor )
Twórcą najdroższego opartego na faktach filmu pod tytułem " titanic " był James Cameron .
7.An event that happened two weeks ago was to predicted( to predict ) .
Zdarzenie , które zaszło dwa tygodnie temu było do przewidzenia .
8.Predictions about the political quarrel all the time to check. (predictions about )
Przewidywania na temat kłótni politycznych cały czas się sprawdzają .

Mam nadzieję ,że pomogłam . Pozdrawiam ;)