Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:46:21+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Spór rozgrywał się w latach 1818-1830 pomiędzy zwolennikami klasycyzmu ( starsze pokolenie uczonych i literatów: J. Śniadecki, F. Dmochowski, K. Koźmian, L. Osiński), a młodymi romantykami (K. Brodziński, A. Mickiewicz, M. Mochnacki). Klasycy zarzucali romantykom niepoprawność poetycką, bowiem romantycy nie trzymali sie reguł ustalonych jeszcze w starożytności, opierając się na tradycji ludowej tworzyli nowe gatunki. Wszystko co odbiegało od reguł klasycznych było wg nich dziwaczne i pozbawione dobrego smaku. Fantastykę i mistycyzm, na których młodzi opierali swe utwory, klasycy rozumieli jako zabobon i nieuctwo. Romantycy cenili natomiast prostotę i uczucie. To właśnie te cechy powinna posiadać poezja, która nie musi podążąc utartymi szlakami, lecz ma prawo być oryginalna.Najważniejsze jest "czucie",bo to ono tkwi w sercu człwieka. Dla romantyków szczególnie ważna była przy tym miłość do ojczyzny. Poszukiwanie jej we własnej historii było wg nich obowiązkiem twórców młodego pokolenia tak dotkniętego przecież kraju.
Najważniejsze głosy w sporze "młodych" ze "starymi" zawarte były w nastepujących rozprawach:
O pismach klasycznych i romantycznych J.Śniadecki - obrona tradycyjnych reguł klasycznych
O klasyczności i romantyczności K. Brodziński - postulaty romantyków
Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu rozprawy Jan Śniadeckiego M. Mochnacki - odpowiedź Mochnackiego na rozprawę Śniadeckiego, w której autor udowadniał wartość literatury romantycznej.
11 4 11