Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T14:55:22+01:00
W lasach liściastych rosną przede wszystkim drzewa liściaste takie jak buki, graby, topole, brzozy, olchy, lipy i inne. Lasy liściaste zrzucają na zimę liście.W Polsce wyróżniamy kilka typów lasów czyli grąd to lasy w których rosną dęby, graby i klony. Grady rosną przede wszystkim na glebach stosunkowo żyznych i nie za suchych.Drzewa zimą zrzucają liście, co umożliwia wiosną rozwój runa i podszytu leśnego, bogate w próchnice. Sezonowe zmiany tych lasów są również widoczne w warstwie runa. Na początku okresu wegetacyjnego, przed listnieniem drzew rozwijają się światłolubne rośliny zielone, wymagające ponadto odpowiedniego nagrzania gleby, aby osiągnąć fazę kwitnienia.
W budowie omawianych lasów wyróżniają się trzy warstwy:
w dość wysokiej, jedno-, dwu-, lub trzypoziomowej warstwie drzew 30m) występuje kilka gatunków, albo jeden dominuje, a pozostałe stanowią mniej lub bardziej liczną domieszkę
warstwa krzewów jest lepiej lub słabiej rozwinięta w zależności od zbiorowiska.
runo składa się przeważnie z bylin, niekiedy z udziałem krzewinek w warstwie zielonej i zazwyczaj niewielkiej ilości mszaków w warstwie przyziemnej.
Niewiele jest pnączy. Florę epifityczną reprezentują mszaki i porosty. Lasy liściaste strefy umiarkowanej zrzucające liście na zimę występują niemal wyłącznie na półkuli północnej.
2009-10-26T20:08:38+01:00
Las liściasty w strefie umiarkowanej charakteryzuje się bogatym runem, które rozwija się na wiosnę, gdy drzewa nie mają jeszcze liści i światło może bez problemu penetrować głębsze warstwy lasu.