Zadanie 1 strona 61 Planeta Nowa
Przywróć właściwy szyk liter w poniższych wyrazach i zapisz obok nich prawidłowe nazwy er i okresów wyróżnionych w dziejach Ziem. Następnie uzupełnij tabelkę. hELP !!!! :(
RAJU................................................................
WODEN.............................................................
SATIR................................................................
BRAKM..............................................................
RYLUS...............................................................
REMP................................................................
DAKER................................................................
OENGEN............................................................
NOIKZOKE..........................................................
OKWIDOR..........................................................
ENOGLEPA.........................................................
DĘTRZORAWCZ...................................................
ZOLEPAKIO.........................................................
NORKAB............................................................
ERA OKRES
........... ...............................
................................
...............................

MEZOZOIK ................................
...............................
...............................

............. ..............................
.............................
...............................
...............................
...............................
................................

1
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty

Odpowiedzi

RAJU -JURA
WODEN - DEWON
SATIR -TRIAS
BRAKM - KAMBR
RYLUS - SYLUR
REMP - PERM
DAKER - KREDA
OENGEN -NEOGEN
NOIKZOKE - KENOZOIK
OKWIDOR - ORDOWIK
ENOGLEPA - PALEOGEN
DĘTRZORAWCZ- CZWARTORZED
ZOLEPAKIO - PALEOZOIK
NORKAB - KARBON


ERA KENOZOIK (KENOZOICZNA) OKRES CZWARTORZED(NEOGEN) I TRZECIORZED (PALEOGEN)

ERA MEZOZOIK (MEZOZOICZNA) OKRES KREDA, JURA TRIAS

ERA PALEOZOIK (PALEOZOICZNA) PERM, KARBON, DEWON, SYLUR, ORDOWIK, KAMBR

PREKAMBR:ARCHAIK
PROTEROZOIK
326 4 326
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Dzięki
Podręcznik str.90 Wszystko lepiej i dokładniej opisane. :D ale tu też jest dobrze