1. Uzupełnij tekst , wstawiając w odpowiednie miejsca podane pojęcia:
tętnice, żyły, prawa komora, lewy przedsionek, aorta, tętnica płucna.

W krwiobiegu dużym krew pozbawiona tlenu jest transportowana ... , a krew natleniona ... .
Z ... ... do krwiobiegu płucnego krew ... jest transportowana tętnicami. Z krwiobiegu płucnego (małego) krew wraca do ... ... .

2. Podaje nazwę związku chemicznego, w którym jest zatrzymywana energia uwalniana w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego.

PILNE !!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:51:24+01:00
1.W krwiobiegu dużym krew pozbawiona tlenu jest transportowana żyłami , a krew natleniona tętnicami.
Z komory prawej do krwiobiegu płucnego krew pozbawiona tlenu jest transportowana tętnicami. Z krwiobiegu płucnego (małego) krew wraca do lewego przedsionka.
2. ATP - adenozynotrójfosforan
9 3 9