Zad.1
Z drutu o długości 192 cm zbudowano szkielet sześcianu. Jaką długość ma krawędź tego sześcianu? Proszę o obliczenia!!!

zad.2
Która z podanych objętości jest największa?
a) 500ml
b) 0,05 l
c) jedna piąta decymetra sześciennego
d) 55 cm sześciennego

zad.3
Pole powierzchni sześcianu wynosi 216 dm* (do kwadratu). jaką długość ma krawędź tego sześcianu? Obliczenia proszę!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-16T17:54:48+01:00
Sześcian ma 12 krawędzi
192:12=16
odp.Krawędź ma 16 cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:56:57+01:00
Zad.1
192:6=32cm
odp.Krawędz tego sześcianu ma 32cm

zad.2
d)

zad.3
216dm*:6=36
odp.Krawędz tego sześcianu ma 36dm*
2010-03-16T17:59:58+01:00
Zad 1
sześcian ma 12 krawędzi
192/12=16
a=16
zad 2
a)500ml=0,5l
b)0,05l
c)1dm3=1l 1/5dm3=0,2l
d) 1cm3=1ml 55cm3=55ml 55ml=0.055l
Odp. Największą objętośc ma odpowiedz a.
Zad3
Pp=a2
216dm2=a2
Vpierwiastek216=a
V pierwiastek 6*36=a
a=6 pierwiastkow z 6