Zad1Do wanny zawierającej 150dm3 woda o temperaturze 60 c walano wodę o temperaturze 20c.po wymieszaniu temperatura wody wynosiła 45c. oblicz masą dolanej wody.
zad2
PO torze rowerowym w kształcie okręgu o promieniu 200m jedzie kolarz z prędkością 18km/h. oblicz czas, w jakim wykonał on jedno pełne okrązenie

1

Odpowiedzi

2010-03-17T14:43:42+01:00
Gorąca woda pobiera energię Q1
150 dm^3 = 150 l = 150 kg
m1 = 150 kg
T1 = 60 C
zimna woda oddaje energię Q2
m2 = ?
T2 = 20 C
Tk = 45 C (temp. po wymieszaniu)
delta T1 = 60 C - 45 C = 15 C
delta T2 = 45 C - 20 C= 25 C
energia pobrana = energii oddanej
Q1 = Q2
m1*cw*delta T1 = m2 *cw *delta T2 ; dzielę obustronnie przez cw
m1 *delta T1 = m2 *delta T2

m2 = m1 *delta T1 / delta T2
m2 = 150 kg *15 C/25 C
m2 = 90 kg

zad.2.
r = 200 m
V = 18 km/h = 18 000 m/3600 s
V = 5 m/s
T = ?

V = 2pir/T
V*T = 2pir
T = 2pir/V
T = 2 *3,14*200 m/ 5 m/s
T = 251,2 s
T = 251,2 s/60 = 4,19 min