1)Przeczytaj uważnie zdania i określ ich prawdziwość, podkreślając TAK lub NIE.

1.Czy organizm okrzemki jest zbudowany z komórek połączonych w długie nici? TAK NIE
2.Czy w ścianie komórkowej okrzemki znajduje się krzemionka tworząca pancerzyk? TAK NIE
3.Czy okrzemki są składnikiem planktonu? TAK NIE

2)Przeczytaj uważnie zdania i określ ich prawdziwość zaznaczając odpowiedź TAK lub NIE.

Sposoby rozmnażania się roślin wodnych:

- przez kłącza TAK NIE
- za pomocą komór powietrznych TAK NIE
- fragmentacja ciała TAK NIE
- podział komórki TAK NIE
- pączkowanie TAK NIE
- przez nasiona TAK NIE

3) Z jakim pasem ukształtowania powierzchni Polski pas pojezierzy graniczy od północy ?
.......................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:57:11+01:00
1)Przeczytaj uważnie zdania i określ ich prawdziwość, podkreślając TAK lub NIE.

1.Czy organizm okrzemki jest zbudowany z komórek połączonych w długie nici? NIE
2.Czy w ścianie komórkowej okrzemki znajduje się krzemionka tworząca pancerzyk? TAK
3.Czy okrzemki są składnikiem planktonu? NIE., występują jako peryfiton

2)Przeczytaj uważnie zdania i określ ich prawdziwość zaznaczając odpowiedź TAK lub NIE.

Sposoby rozmnażania się roślin wodnych:

- przez kłącza TAK
- za pomocą komór powietrznych TAK
- fragmentacja ciała TAK
- podział komórki TAK
- pączkowanie TAK
- przez nasiona NIE

3) Z jakim pasem ukształtowania powierzchni Polski pas pojezierzy graniczy od północy ?
Pas pobrzeży – do niego zalicza się Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie (tu powstały Żuławy Wiślane, Nizina Staropruska.
1 5 1
2010-03-16T17:59:31+01:00
1.tak
2.tak
3.nie
5.tak
6.nie
7.tak
8.tak.
9.tak
10.tak
11. z pasem pojezierzy
2 3 2