2.podaj kolejne współczynniki wielomianu, zaczynając od współczynnika przy najwyższej potędze. wskaż wyraz wolny i określ stopien wielomianu.
a) p(x)=2x³+x+5,
b) q(x)=5x do potęgi 4 -2x²+4x,
c) u(x)=-x³+4x²+5,
d) w(x)=1-2x+3x²

3.o wielomianie w(x)=2x³-kx+7 wiadomo, że w(2) = 1. znajdź współczynnik k.

4.dobierz tak współczynniki k,l aby wielomian
w(x)=x do potęgi 4 + (k+l)x³+lx+2 był równy wielomianowi u(x)=x do potęgi 4 + 4x+2

5.dany jest wielomian w(x)=x²+3x. zapisz wielomiany:
a) w(x+1)
b) w(-x)
c) w(2x)
d) w(x²)
e) w(x³)
f) w(4t)1

Odpowiedzi

2010-03-16T18:06:16+01:00
Zad. 2 a . a3=2, a1=1 a0=5 stopien wielomianu 3
b. a4=5, a2=-4, a1=a stopien 5
c. a3=1, a2=4, a0=5 st 3
d. a2=3, a1=-2, a0=1 st2
zad 3
w(x)= 2x3-kx+7
1=2*2-k*2+7
2k=4+7-1
2k=10 /2
k=5
zad4.
k+l=0
l=4
k+4=o
k=-4
zad4.
a.w(x)= (x+1)do kwadratu+3(x+1)
b.w(x)= (-x) do kwadratu + 3*(-x)= x do kwadratu=3 x do kwadratu
c.w(x)= (2x) do kwadratu +3*2x=4 xdo kwadratu + 6x
d. w(x) x do 4 + 3 x do 3
e. w(x)= x do 6 + 3 x do 4
f. 16x do 2 + 12x