Mam do was wielką proźbe ;D

Mam zrobić takie zadanie :
Trzeba przeczytać wiersz Wisławy Szymborskiej pt. ''Możliwości''.
I napisać:
Jaki typ liryki zastosowała Wisława Szymborska?
Jaki środek stylistyczny dominuje w utworze i jaką pełni funkcję?

Pomóżcie ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:58:45+01:00
Wisława Szyborska zastosowałą lirykę bezpośrednią.
Dominującym środkiem stylistycznym jest anafora (powtórzenie tego samego słowa na początku wersu);
w utworze: "wolę.../ wolę..." itd.
funkcje anafory:
wzmacnia spójność tekstu, zapewnia efekt brzmieniowy, zaakcentowanie pewnych słów ("wolę"), pełni funkcje poetycką
2 4 2