W pytaniach moze być kilka odpowiedzi, jedno albo wcale. prosze o pomoc.

1.Jakie stany społeczne tworzyły kulturę średniowieczną?
a) magnaci i król.
b) duchowieństwo i rycerstwo.
c) chłopi i mieszczanie.
d) chłopi i król.

2. Idealnym władca był:
a) Karol Wielki.
b) Bolesław Chrobry.
c) Tristan.
d) Bolesław Krzywousty.

3Ascetą był:
a) św. Aleksy.
b) Roland.
c) św. Tomasz z Akwinu.
d) św. Augustyn.

4 „Pieśń o czynie” czyli„chansons de geste” to:
a) jeden z najstarszych gatunków średniowiecznych opiewający czyny świętych
b) jeden z najstarszych gatunków średniowiecznych opiewający bohaterskie czyny rycerzy np.„Pieśń o Rolandzie”.
c) legenda o życiu świętego
d) gatunek średniowieczny o charakterze

3

Odpowiedzi

2010-03-16T17:57:37+01:00
2010-03-16T17:57:52+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:59:44+01:00
1.Jakie stany społeczne tworzyły kulturę średniowieczną?
b) duchowieństwo i rycerstwo.

2. Idealnym władcą był:
b) Bolesław Chrobry.

3. Ascetą był:
a) św. Aleksy.

4 „Pieśń o czynie” czyli„chansons de geste” to:
b) jeden z najstarszych gatunków średniowiecznych opiewający bohaterskie czyny rycerzy np.„Pieśń o Rolandzie”.
1 5 1