Zad. 1. Oblicz pole i obwód koła o promieniu 11 cm. Przyjmij, że pi jest równe:
a) 22/7 - dwadzieścia dwie siódmych
b)3,14
Zad. 2. Oblicz pole koła o obwodzie 43,96 cm. Przyjmij, że pi =3,14.
Zad. 3. Oblicz obwód koła o polu 550/7 cm kwadratowych. Przyjmij, że pi= 22/7.
Zad. 4. Oblicz długość łuku koła o promieniu 12cm wyciętego przez kąt środkowy 30 stopni.
Zad. 5. Oblicz promień koła, jeżeli pole wycinka kołowego jest 157 cm kwadratowych, a kąt środkowy, który wyznacza ten wycinek ma miarę
a) x(alpha) =45 stopni
b) x =100 stopni
c) x = 250 stopni
Przyjmij, że pi= 3,14.
Zad 6. Pole pierścienia wynosi 8478 cm kwadratowych. Promień większego okręgu ograniczającego ten pierścień ma długość 60 cm. oblicz promień mniejszego okręgu. Przyjmij, że pi= 3,14.

TO WSZYSTKO POTRZEBNE MI TO NA JUTRO :/ PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE. DZIĘKUJE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:54:35+01:00
Zad. 1.
Oblicz pole i obwód koła o promieniu 11 cm. Przyjmij, że pi jest równe:
a) 22/7 - dwadzieścia dwie siódmych
P=πr²
P=22/7*11²
P=22/7*121≈380,3cm²
O=2πr
O=2*22/7*11≈69cm

b)3,14
P=πr²
P=3,14*121=389,94cm²
O=2πr
O=2*3,14*11=69,08cm

Zad. 2.
Oblicz pole koła o obwodzie 43,96 cm. Przyjmij, że pi =3,14.
O=2πr
43,96=2*3,14*r
43,96=6,28*r/6,28
7=r

P=3,14*7²
P=153,86cm²

Zad. 3.
Oblicz obwód koła o polu 550/7 cm kwadratowych. Przyjmij, że pi= 22/7.
P=πr²
550/7=22/7*r²/:22/7
550/22=r²
25=r²
5=r

O=2πr
O=2*22/7*5
O=31,4 cm

Zad. 4.
Oblicz długość łuku koła o promieniu 12cm wyciętego przez kąt środkowy 30 stopni.
x-to bedzie alpha :)
za pi przyjmijmy 3,14
l=(x/360)*2πr
l=1/12*2*3,14*12=6,28cm

Zad. 5. Oblicz promień koła, jeżeli pole wycinka kołowego jest 157 cm kwadratowych, a kąt środkowy, który wyznacza ten wycinek ma miarę
a) x(alpha) =45 stopni
P=(x/360)*πr²
P=1/8*3,14*r²
157=40*r²/:40
4=r²
2=r

b) x =100 stopni
P=(x/360)*πr²
157=5/18*3,14*r²
157=314/3600*r²
1800=r²
42,42=r

c) x = 250 stopni
P=(x/360)*πr²
157=25/36*3,14*r²
157=2,20*r²
71=r²
8,4=r

Przyjmij, że pi= 3,14.

Zad 6.
Pole pierścienia wynosi 8478 cm kwadratowych. Promień większego okręgu ograniczającego ten pierścień ma długość 60 cm. oblicz promień mniejszego okręgu. Przyjmij, że pi= 3,14.
P=πr²
P=3,14*60²
P=3,14*3600
P=11304 cm²

Pole duzego =11304 cm²
Pole malego =11304-8478=2826

P=πr²
2826=3,14*r²/:3,14
900=r²
30=r

Prosze:))
1 5 1