Odpowiedzi

2009-10-26T15:29:27+01:00
Oblicz Cp roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu

a)1g substancji w 10cm3 wody
Dane:
ms=1g
V=10cm3
d=1g/cm3

Rozwiązanie
Najpierw obliczasz mase wody:
mw=V·d [cm³*g/cm³=g]
mw= 10*1=10g

Masa roztworu:
mr=ms+mw=1+10=11g

I stężenie:
Cp=ms/mr*100% = 1g/11g*100%= 9,09 ≈9,1%


b) 3kg substancji w 25dm3 wody.
Dane:
ms=3kg=3000g
V=25dm3=25000cm3
d=1g/cm3

Rozwiązanie
mw=V*d=25000*1=25000g
mr=ms+mw=3000+25000=28000g
Cp=ms/mr*100% = 3000/28000 *100%≈10,7%