1. Oblicz związaną z obrotem Ziemi szybkość liniową drzewa rosnącego na równiku.
2. Oblicz wartość przyspieszenia dośrodkowego działającego na muchę siedzącą na skraju płyty muzycznej o średnicy 30 cm, która wykonuje 33 1/3 obrotów na minutę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:20:04+01:00
Zad 1.

Dane:
r=6 400 000m
T=24h=86 400s
π≈3,14

Wzór:
V=2πr/T

rozwiązanie:
V=12800000m*3,14/86400s
V≈465,9m/s
Odp. Szybkość obrotu Ziemi wynosi 465,9m/s