Odpowiedzi

2010-03-16T18:07:31+01:00
Niedożywienie
Wojny
Kataklizmy
Niesprawiedliwość
Choroby
Śmierć
Wahania temperatury
Globalne ocieplenie
1 1 1
2010-03-16T18:08:07+01:00
Problemy globalne:

społeczno-gospodarcze:
- bezrobocie
- głód
- korupcja
- ubóstwo
- przymyt
- wyż demograficzny (zob. demograficzne problemyglobalne - niżej)
- choroby (AIDS, SARS, dżuma, nowotwory, depresje, nerwice)
- migracje
- pogłębiające się różnice społeczne

polityczne:
- światowy terroryzm
- konflikty zbroje

ekologiczne:
- zanieczyszczenie powietrza
- dziura ozonowa
- efekt cieplarniany
- zanieczyszczenie wód
- zanieczyszczenie gleb
- kłusownictwo
- wycinanie drzew

cywilizacyjno-kulturowe:
- analfabetyzm (nieumiejętność czytania i pisania)

problemy wynikające z postępu technicznego:
- rozleniwinie społeczeństwa
- bezrobocie

Czekam na najlepszą :)
1 1 1