Odpowiedzi

2010-03-16T18:11:40+01:00
Księstwo Warszawskie powstało 1807 r na mocy traktatu pokojowego w Tylżu. Utworzone zostało Księstwo Warszaskie . Powstało na ziemiach zagarniętych przez prusy w 1 i 2 rozbiorze. Władcą jego został król saski Fryderyk August. Nie było to państwo samodzielne. Ustrój i konstytucja zstały narzucone przez napolenona. Księstwo było bazą wypadową napoleona w walce z rosja
44 3 44
Dziękuję
W kategorii gimnazjum, a ja mam to w podstawówce :/
ja też
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:17:50+01:00
Po klęsce powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze Polski wielu oficerów i żolnierzy opuściło ojczyznę , udając się na emigracje.Większość z nich znalazła schronienie we Francji. Dzięki wpływom Napoleona , który dowodził wtedy armią francuską we Włoszech, generał Jan Henryk Dąbrowski podpisał w 1797r. umowę z nowym rządem Republiki Lombardzkiej. Umowa dotyczyła utworzenia ochotniczych oddziałów polskich z polską komendą i stopniami wojskowymi. Traktat pokojowy w Tylży (7 lipca 1807r.) , zawarty pomiędzy Francja a Rosją, zawierał postanowienie o utworzeniu państwa zwanego Księstwem Warszawskim. Powstało ono z części ziem zaboru ruskiego. Na mocy pokoju tylżyckiego. Konstytucja Księstwa , nadana przez Napoleona w 1807r. określiła jego ustrój jako monarchię konstytucyjną. Władcą Księstwa został król Saksonii Fryderyk August.
21 4 21