Zad 1
Zrób listę pięciu rzeczy, które zamierzasz robić dzisiaj po szkole.
Zad 2
Wstaw poprawną formę czasowników w nawiasach.
1 Steve loves ........... volleyball.(play)
2 He also likes .......... .(swim)
3 Do you like ..........?(draw)
4 I don't mind ...... .(cook)
5 We love ........ .(skateboard)
6 Who hates ....... chess?(play)
7 My friends enjoy ...... .(sail)
8 Lots of boys don't like ...... .(dance)

3

Odpowiedzi

2010-03-16T18:12:47+01:00
1
do homework, eat dinner, learn, play on computer, sleep

2
1 Steve loves playing volleyball.(play)
2 He also likes swimming .(swim)
3 Do you like drawing?(draw)
4 I don't mind cooking.(cook)
5 We love skateboarding.(skateboard)
6 Who hates playing chess?(play)
7 My friends enjoy .sailing.(sail)
8 Lots of boys don't like .dancing.(dance)
2 5 2
2010-03-16T18:18:44+01:00
Zad2.
1. playing
2. swimming
3.drawing
4.cooking
5.skateboarding
6.playing
7.sailing
8.dancing
zad1
do my homework. playing computer, watching TV, eating,learning
2 3 2
2010-03-16T18:19:06+01:00
1.
To do after school :
- Take a Shower.
- Do Homework
- Play Football
- Play Computer Games
- Meet Some Friends

2.
playing
swimming
drawing
cooking
Skateboarding
playing
sailing
dancing

2 3 2