Odpowiedzi

2013-05-19T00:02:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

N₂O₃ + H₂O ---> 2HNO₂ ... kwasowy

HNO₂ --H₂O--> H⁺ + NO₂⁻

 

SO₂ + H₂O ---> H₂SO₃ ... kwasowy

H₂SO₃ --H₂O--> 2H⁺ + SO₃²⁻

 

CaH₂ + 2H₂O ---> Ca(OH)₂ + 2H₂ ... zasadowy

Ca(OH)₂ --H₂O--> Ca²⁺ + 2OH⁻

 

NH₃ + H₂O ---> NH₃*H₂O ... zasadowy

NH₃*H₂O <--H₂O--> NH₄⁺ + OH⁻

 

CsOH --H₂O--> Cs⁺ + OH⁻ ... zasadowy

 

HCl --H₂O--> H⁺ + Cl⁻ ... kwasowy

 

KCl --H₂O--> K⁺ + Cl⁻ ... obojętny

 

FeCl₂ + 2H₂O ---> Fe(OH)₂ + 2HCl ... kwasowy

Fe²⁺ + 2H₂O ---> Fe(OH)₂ + 2H⁺

1 5 1