Zad. 1
Prawda czy fałsz?
1. Ich kwiaty żeńskie są zazwyczaj duże i kolorowe.
2. Rośliny nagonasienne podczas suszy zmieniają kolor, co wpływa na intensywność fotosyntezy.
3. Organizmami rozmnażania płciowego roslin iglastych sa kwiaty męskie i żeńskie.

Zad.2
1.Pokolenie dominujące u nagonasiennych.
2. Element, z którego rozwjia się siewka.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T18:13:52+01:00
Zad.1.
1.prawda
2.falsz
3.falsz
zad.2.
1.soprofity
2.w okwiecie