Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:18:09+01:00
Ciężko jest pisać o sprawach, które dotyczą naszej duszy, serca, sumienia. Może dlatego, że trudno nam znaleźć odpowiednie słowa, by opisać te uczucia, które po prostu są w nas, rzadko próbujemy je nazwać.

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Tak naprawdę nigdy się dobrze nad tym nie zastanawiałam, ale spróbuję to wyrazić.

Można byłoby się nad tym rozwodzić, ale ja chciałabym znaleźć określenie, które najbardziej pasowałoby do tego, co czuję. Myślę, że najbardziej trafnym stwierdzeniem tu jest to, że jest On dla mnie nadzieją. Uważam, że w tym zawiera się wszystko, co czuję. Nadzieja, to przecież bardzo ważna sprawa. Bez niej nie da się normalnie, szczęśliwie żyć.

Tak więc Jezus daje mi nadzieję na to, że ja i moi bliscy będą szczęśliwi, że poradzimy sobie z wieloma problemami i trudnościami. Daje mi wiarę w to, że będę potrafiła pracować nad sobą, stawać się lepsza, że będę miała siłę i ochotę pomagać innym, traktować ich tak, jak ja bym chciała być traktowana.

On pociesza mnie, gdy spotka mnie przykrość, daje mi wsparcie i siłę do mobilizacji do dalszego działania, naprawiania błędów. Dzięki Niemu wiem, jak mam postępować. Wiem, co jest dobre, a co złe – on wytycza, określa moje życie. On daje mi również wiarę w to, że wszystko, co dzieje się tu na ziemi, że wszystkie rzeczy dobre i złe, które mnie spotykają, mają jakiś cel i sens, że nie dzieją się bez powodu. Daje mi sile, by pokonać wszystkie przeciwności. Pomaga mi panować, pracować nad sobą, wierzyć, że przyszłość nie musi być zła, że zdarzą się też dobre rzeczy. Wierzę, że mnie wspomoże w trudnych chwilach. Da mi oparcie psychiczne, które jest zawsze bardzo potrzebne.

I w końcu Jezus jest dla mnie wiarą w to, że kiedyś spotkam się ze swoimi bliskimi, tymi, na których mi zależy.

Tak więc Jezus Chrystus jest dla mnie bardzo ważny w życiu. Jest On moim wzorem do naśladowania – chcę być tak dobra, jak On. Jest moim ideałem. Jezus jest również moim przyjacielem, wsparciem, pomocą.. Kimś, kto zawsze mnie wysłucha, będzie się mną opiekował. Ale jest też jakąś wspaniałą mocą, która istnieje i nie jest taka, jak człowiek – jest od niego lepsza. Jest On więc uosobieniem miłości, wiary, dobroci i co najważniejsze dla mnie – nadziei.

Mogę więc powiedzieć, że Jezus jest po prostu jedną z najważniejszych osób, ale i rzeczy w moim życiu i ciężko byłoby mi egzystować bez Jego wsparcia.

WIARA

Wiara to Ufność w Bogu , zaufanie do Jego Słowa przekazanego w Świętych
Pismach ( Pismach Objawionych ) , to zaufanie do Słów i przykładu życia
Jezusa Chrystusa Doskonałego Człowieka i Syna Bożego .
Wiara to MOC Dzieci Bożych budowana na podstawie wiary w to że Słowo Boga
Jest Prawdą . To odbudowywanie utraconej Mocy Dzieci Bożych , to Kontakt ze
Stwórcą - Bogiem Ojcem - przywrócony nam przez Jezusa Chrystusa . To Siła
Miłości - znosząca zakodowane w nas i całej ludzkości blokady oddzielające
nas od Ojca .
Wiara to Pewność że Bóg nas Kocha Zawsze - to Pewność że Jesteśmy Jego
Umiłowanymi Dziećmi. To nasze zdziwienie że choć odeszliśmy od Boga to ON
ciągle nas Kocha , ciągle Czeka , ciągle wyciąga Swoje Ramiona aby nas
Przytulić .
Wiara to Miłość Ojca do nas i Jego Radość że po tułaczce Wracamy do Niego !
To Jego Radosne Spojrzenie Pełne Miłości - gdy wracając zbliżamy się do
Niego.
ON powracającego Wędrowca każe wykąpać , Daje nowe szaty i zakłada pierścień
królewski na nasz palec .
Wiara to nasza Siła - że Odkupieni przez Ofiarę Jezusa Chrystusa nie musimy
się więcej wstydzić naszej przeszłości , gdyż Wszystko zostało zapomniane i
Obmyte Krwią Jezusa .
Wiara to nasa MOC nad złymi Duchami - przez Słowo Ojca , przez Jezusa mówimy
tym Duchom : Odejdż - nie masz więcej prawa do mnie ! Jestem Dzieckiem
Bożym !!!
Wiara to odzyskiwanie Sił utraconych przez odejście od Boga .
Gdzie znależć Wiarę ? W Pismach Objawionych - Objawiających (przekazujących)
Słowa Boga o Miłości do nas , o Jego Przebaczeniu , o Jego Miłosierdziu , o
naszym Wywyższeniu !!!
I cóż się dalej dzieje ?
Przychodzi następna Próba - ale My Wierząc Słowu Boga - mówimy do samych
siebie i do każdego złego Ducha - Stop !!! - to nieprawda że jestem nikim !
Jestem dzieckiem Boga - Jego Córką ! Jego Synem ! ON Mi Przebaczył !!! ON
mnie Kocha !!! ON w Swoim Synu Jezusie Chrystusie Umarł za mnie i Pokazał mi
Drogę do Ojca , do pierwotnej Bliskości i Jedności z NIM !!!
ON Przywraca mi Siły i MOC !!!
To nieprawda że gdy znów upadnę to ON mnie znów Odrzuci !!!
Wszczepiony przez Wiarę w Jezusa dostępuję ciągłego Usprawiedliwienia !!!
Wiedząc TO - sam siebie nie oskarżam - lecz Powstaję z Upadku i się dalej
Doskonalę !!!
Wiara to Skała na którą się Chronię gdy atakuje mnie zło , czy to mnie czy
też Brata lub Siostrę .
Dostąpiwszy Przebaczenia - zaczynam Rozumieć Ogromną Bezocenną Miłość
Boga !!! Sam zaczynam Przebaczać Każdemu i Kochać , Kochać , Kochać !!!
Wiara Daje Nadzieję i Pewność w Słowa Boga - to na Nich Buduję swoją Wiarę i
swoją Moc !
Przebaczenie nie jest potrzebne Bogu - Przebaczenie jest Potrzebne nam samym .
Przez Wiarę w Bezocenną Miłość Ojca zostaje zburzony w nas mur strachu -
blokady oddzielające nas od Ojca . Zaczynamy Wierzyć Miłości , zaczynamy
Wierzyć w to KIM Jesteśmy ! Zaczynamy rozumieć naszą Godność !
Jako Cząstka Miłości - nie podlegamy Potępieniu - Bóg Nigdy nas nie potepiał -
jak nam cały czas wmawiał zły Duch .
Zrodzeni z Miłości - mamy Stawać się Miłością !!! Jak zasiane ziarno - mamy
rosnąć i pączkować i wydać Plon Miłości !!!
Miłość Rodzi Miłość !!!
To jest Wiara - to jest nasze Spełnienie ! To jest nasze Dziedzictwo - nasza -
Siła - nasza Moc !!!
Dzieci Boga !!! Obraz Ojca !!! Na Wzór Obrazu Jego Syna w Mocy Ducha
Świętego !!!
Miłość i Wieczność ... Miłość !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--
Jestem cząstką Boga !


Sorry że tak dużo ale mniej się nie dało :)
1 5 1