Odpowiedzi

2010-03-17T11:55:10+01:00

35.
a)
Obliczam V sopla, gdzie r=1/2*2cm
V=1/3 pi r2h
V=1/3*pi*1*30
V=10 pi
V=10*3,14=31,4cm3
b)
Obliczam V walca
Vw=pir2
V=pi3do2
V=9pi
Obliczam V stożka
Vs=1/3pir2h
V=1/3pi3do2*2
V=1/3pi*9*2
V=6pi
Obliczam V silosa
Vc=Vw+Vs
Vc=9pi+6pi=15pi
Vc=15*3,14=74,1m3

38
Obliczam Vw kubków w kształcia walca
Vw=pi*4do2*7,5=120pi
Obliczam Vs kubków w kształcie stożka
Vs=1/3*pi*4do2*7,5=40pi
Więc 120:40=3
Odp: Kubki zmniejszą trzykrotnie swoją pojemność
b)
Obliczam l-tworzącą stożka
L2=7,5do2+4do2
L2=56,25+16
L2=72,25
L=8,5
Obliczam Pb=pirl
Pb=pi*4*7,5=30pi
Obliczam Pb walca
Pb=2pirh
Pb=2pi*4*7,5=60pi
60:30=2
Odp: Zużywa się dwa razy mniej tektury