Na spręzynie , której masę można pominąć, zawieszono ciężarek o masie 1 kg. Pod wpływem siły 1 N spręzyna wydłuża sie o 1 cm. Jaki będzie okres drgań ciężarka przy niewielkich wychyleniach z położenia rownowagi? Ustal, jak zmieni się wynik, jeśli masa cięzarka bedzie czterokrotnie mniejsza (g = 10m/s²)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T18:13:35+01:00
DANE:
m=1kg
c=1N/0,01m=100N/m
OBL T
ω²=c/m=100/1=100[1/s²]
ω=10[1/s]
T=2π/ω=6,28/10[s]=0,628s
ODP T=0,628s

Jezeli m=4
ω²=c/m=100/4=25
ω=5
T=2π/5=6,28/5=1,256s

ODP
T=1,256s
5 4 5