1. Wypisz po dwa tytuły map wykonanych metodami wymienionymi poniżej.
metoda kartodiagramu i metoda sygnaturowa
2.podaj po jednym przykładzie działań zmierzających do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce.
*........................
*........................
3.Z jakich skał powstały jaskinia Niedźwiedzia i wielka śnieżna.
4.Uszereguj we właściwej kolejności etapy powstawania atolu koralowego
A. rozrastanie się koralowców na stożku wulkanicznym.
B. osiedlanie się koralowców na stożku wulkanicznym.
C. zanurzanie się wyspy pod powierzchnią oceanu.
D. górne warstwy rafy koralowej tworzą się pierścień nie zwane atolem.
E. tworzenie się rafy brzeżnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T11:07:30+01:00
Ad.2
*ograniczanie środków chemicznych
*ograniczanie ścieków
Ad.3
metamorficznych
ad.4
a->b->e->c->d