Po objęciu władzy przez Oktawiana Augusta państwo Rzymskie nazwano:
A. monarchią B. królestwem
C. Cesarstwem D. republiką
Przekreśl literę oznaczającą odpowiedź fałszywą:
Chrześcijan w państwie rzymskim prześladowano, ponieważ:
a) stare religie obawiały się utraty wyznawców
b) brakowało robotników do pracy w kopalniach i kamieniołomach
c) do nowej wiary garnęło się wielu niewolników
d) nowa religia budziła niepokój cesarzy i ich urzędników
Rzymowi udało się poddać swojej władzy wszystkie ludy Italii poprzez:
A. stosowanie terroru
B. zawieranie z każdym pokonanym krajem sojuszy na osobnych warunkach
C. masową deportację ludności
D. budowę wielkich obozów karnych
Uzupełnij zdania:
Najwyższym bogiem według Rzymian był Zeus Bogiem wojny był Ares , tonią morską rządził .......................

1

Odpowiedzi

2010-03-16T18:31:06+01:00
1. C
2. d

tonią morska rządził Posejdon.
1 5 1