Odpowiedzi

2009-10-26T15:31:21+01:00
Fe²+ + 2Cl- +2 H2O → Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl-
Fe²+ + 2H2O → Fe(OH)2 + 2H+
odczyn kwaśny

Na+ + NO2- +H2O → Na+ + OH- + HNO2
NO2- +H2O → OH- + HNO2
odczyn zasadowy

2NH4+ + CO2- + H2O → 2(NH3 + H2O) + H2O + CO3
odczyn obojętny

KNO3 + H2O → hydroliza nie zachodzi

2Al3+ + 3SO42- + 6H2O → 2Al(Oh)3 + 6H+ + 3SO42-
2Al3+ + 6H2O →2Al(OH)3 + 6H+
odczyn kwaśny

2NH4+ + SO32- + 2H2O → 2(NH3 + H2O) + H2SO3
odczyn obojętny

2Na+ + S2- + 2H2O → 2Na+ + OH- + H2S
S2- + 2H2O → OH- + H2S
odczyn zasadowy