Pewien znany metal tworzy z tlenem dwa związki . Tlenek , w którym metal
ten jest jednowartościowy , przyjmuje barwy żółtej do czerwonej , ma masę
cząsteczkową równą 144 u i jest głównym składnikiem minerału zwanego kuprytem . Tlenek , w którym metal ten jest dwuwartościowy , jest czarnym proszkiem ,
ma masę cząsteczkową równą 80 u i występuje w przyrodzie jako minerał
zwany tenorytem .
a) ustal wzory obu opisanych tlenków i podaj ich poprawne nazwy .
b) napisz nazwę i symbol metalu tworzącego tlenki .

Dzięki z góry :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:45:20+01:00
A) Cu2O tlenek miedzi (I)
CuO tlenek miedzi( II)

b) Cu - miedź
6 4 6