Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:37:02+01:00
Ustrój ustanowiony po obaleniu króla nazwano republiką. O najważniejszych dla państwa sprawach decydowało zgromadzenie obywateli. Główną role w republice odgrywał senat, złożonych najbardziej zasłużonych urzędników. Decydowali oni o wojnie oraz przygotowywali propozycje nowych praw. W nadzwyczajnych sytuacjach powoływano jedna dyktatora. Początkowo urzędy mogli sprawować tylko patrycjusze, lecz później mogli plebejusze. Dzięki prawu weta mogli blokować postanowienie niekorzystne dla plebejuszy. Proszę.