4 PYTANIA !!
1. Gdzie powstaje acetylokoenzym a?
2. W którym etapie oddychania komórkowego wykorzystywany jest tlen?
3. W jakim oddychaniu powstaje etanol?
4. Dlaczego wzrasta stężenie kwasu mlekowego w mięśniach w czasie wysiłku?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:33:06+01:00
1. acetylokoenzym a powstaje w mitochondrium
2. tlen wykorzystywany jest w łańcuchu oddechowym jako akceptor wodoru
3. w fermentacji alkoholowej
4. ponieważ z powodu deficytu tlenowego przeprowadzana jest w mięśniach fermentacja mlekowa