1.Oblicz pole równoległoboku o podstawie 12cm. i wysokości opuszczonej na ten bok 3 dm.Pamiętaj o różnych jednostkach wymiaru!
2.Pole równoległoboku wynosi 132cm. a wysokość 11cm. Oblicz długość boku na który opuszczona była ta wysokość.

3

Odpowiedzi

2010-03-16T18:35:59+01:00
1.
3dm= 30cm

12cm*30cm=360cm2

2.
P=a*h
po przekształceniu
a=P/h
a=132/11
a=12cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:36:35+01:00
1 p=a*h
a=12cm
h=3dm=30cm
p=30cm*12cm=360cmdo kwadratu=36dmdo kwadratu
2. p=132cm
h=11cm
p=a*h
132=11*a
11a=132 /11
a=12 cm
2010-03-16T18:39:10+01:00
1.
a=12 cm
h=3dm=30cm
P=a*h
P=12cm*30cm
P=360cm
2.
P=132cm
h=11cm
P=a*h
132cm=a*11cm/:11cm
12cm=a