Napisz za pomocą symboli matematycznych:
a)sumę liczby t i iloczynu liczby y i z
b)iloczyn różnicy liczb x i y oraz liczby z
c)różnicę potrojonej liczby t i liczby x
d)iloraz iloczynu liczb x, y i z przez liczbę 100
e)sumę iloczynu liczb x, y i t oraz iloczynu liczb y, z i t
f)iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10

3

Odpowiedzi

2010-03-16T18:37:39+01:00
A) t + ( y * z)
b) (x - y) * z
e) x * y) + ( x * z * t
1 5 1
2010-03-16T18:39:50+01:00
A) t+yz
b)(x-y)×z
c)t³-x
d)xyz:160
e)xyt+yzt
f)(xy)²:(10t)²
1 5 1
2010-03-16T18:46:16+01:00
A)t+(y*z)
b)(x-y)*z
c)t³-x
d)(x*y*z):100
e)(x*y*t)+(y*z*t)
f)(x+y)²:(t+10)²
1 5 1