Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:53:21+01:00
• Słownik wyrazów obcych zawiera objaśnienia nazwy wyrazów obcych i przytacza ich wymowę.
• Słownik antonimów nie informuje o tym, co znaczą słowa z języka polskiego, ale o tym, jakie są relacje między znaczeniami słów: co mają ze sobą wspólnego i jak się różnią. Antonimy to przeciwieństwa, czyli np. ciepło-zimno.
• Słownik frazeologiczny to zbiór różnorakich frazeologizmów, od tych mocno utrwalonych w języku polskim do archaicznych. Na końcu tego słownika zazwyczaj znajdują się informacja o pochodzeniu niektórych związków frazeologicznych.
• Ze słownika ortograficznego dowiemy się, jak poprawnie ortograficznie zapisać wybrany przez nas wyraz. Znajdują się w nim wyrazy polskie jak i obce, oraz znaczna liczba nazw własnych.
• Słownik języka polskiego zawiera przy każdym wyrazie notatkę, w której jest on odmieniony przed przypadki. Składa się z haseł zawierających słownictwo używane we współczesnej polszczyźnie.
• Słownik poprawnej polszczyzny pokazuje nam, jak poprawnie napisać wybrany przez nas wyraz.
1 5 1