2009-10-26T15:15:56+01:00
Przenosisz x na jedną stronę i obliczasz
-5x+3=7x+8
-5x-7x=8-3
-12x=5/-12
x=-5/12
2009-10-26T15:19:46+01:00
- 5x + 3 = 7x + 8
Najpierw przenosimy niewiadome na jedną stronę, zmieniając znaki na przeciwne:
-5x -7x =8 - 3
-12x = -5 /: ( - 12 )
x = ⁵/₁₂ ( to jest liczba w ułamku )
2009-10-26T15:21:11+01:00
-5x+3=7x+8 - -5x-7x=-3+8 12x=-12\:12 x=-1 niewiadome przenosisz na lewą stronę i zmieniasz znaki,wiadomena prawą i też zmieniasz znaki
2009-10-26T15:23:57+01:00
-5x+3=7x+8
-5x-7x=8-3
-12x=5/-12
x=-5/12
Chyba tak .....
2009-10-26T15:27:54+01:00
-5x+3=7x+8 /-7x
-12x+3=8 /-3
-12x=5 /*-1
12x=-5 /:12
x= -0,41(6)
2009-10-26T15:41:50+01:00
Rozwiazanie powinno byc takie

-7x-5x=8-3
-12x=5II:(-12)
x=0,41666666667


w tym zadanu chodzi oto ze liczby z x przenosiz na lewo a liczby normalne na prawo przenosząc zmieniasz znak na przeciwny
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T17:42:54+01:00
-5x+3=7x+8 przerzucasz niewiadome na lewo, wiadome na prawo, zmieniając znaki na przeciwne
-5x-7x=8-3 obliczasz
-12x=5/:(-12) dzielisz przez -12
x=5/12