Odpowiedzi

2010-03-16T18:40:00+01:00
Dane:
m = 5 kg
Q = 10500 J
ΔT = 1⁰C
Rozw.:
Q = m × Cw × ΔT
Cw = Q / m × ΔT = 10500J / 5 kg × 1⁰C = 2100 [J/kg × ⁰C]
8 4 8
  • kmz
  • Rozwiązujący
2010-03-16T18:44:27+01:00
E=10500J
m=5kg
Δt=1°C
Cwł=?

Cwł=E/m•t
Cwł=10500/5•1 = 2100 J/kg•°C

Odp.: Ciepło właściwe nafty wynosi 2100 J/kg°C.
4 2 4