Zad.6
W tłusty czwartek dziennikarz przeprowadził wywiad ze znanym cukiernikiem.

-Widzę, że jest pan zmęczony.
-Tak, na dzisiaj musieliśmy przygotować 20 razy więcej pączków niż zwykle.
-To ile pączków zrobiliście?
-O 5700 więcej niż zwykle.
-A na co dzień ile pączków wypiekacie?


Ułóż i rozwiąż odpowiednie i znajdź odpowiedź na ostatnie pytanie dziennikarza.

.................-liczba pączków przygotowanych w zwykły dzień
.........-liczba pączków przygotowanych w tłusty czwartek(20 razy więcej)
..........-liczba pączków przygotowanych w tłusty czwartek(o 5700 więcej)
Zapisz obliczenia.


Klocki Renaty były w dwóch pudełkach - żółtym i niebieskim. W niebieskim pudełku było 5 razy więcej klocków niż w żółtym.Gdy brat Renaty przełożył z niebieskiego do żółtego pudełka 16 klocków, w obu było ich tyle samo. Ile razem klocków miała Renata?

.....-ilość klocków w żółtym pudełku(na początku0
.....-ILOŚĆ KLOCKÓW W NIEBIESKIM PUDEŁKU(NA POCZĄTKU)
.....-ilość klocków w żółtym pudełku (po przełożeniu)
.....-ilość klocków w niebieskim pudełku(po przełożeniu)

zapisz obliczenie

zad.8
Kamil wlał 5,7 litra wody do wiadra i 4,2 litra wody do miski.Ile wody musi przelać z wiadra do miski, aby w obu naczyniach było tyle samo wody?

....-ilość przelanej wody
....-ilość wody w wiadrze po odlaniu
....-ilość wody w misce po dolaniu
Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:59:33+01:00
X-liczba pączków przygotowanych w zwykły dzień
y=20x-liczba pączków przygotowanych w tłusty czwartek(20 razy więcej)
y=x+5700-liczba pączków przygotowanych w tłusty czwartek(o 5700 więcej)

y=20x
y=x+5700

x+5700=20x
x-20x=-570
-19x=-5700
x=5700/19
x=300szt.
y=20*x=20*300=6000szt.
Spr.
x+5700=300+5700=6000szt.
Odp.
Na codzień wypiekamy 300 szt. pączków.
Zad.2

.....x-ilość klocków w żółtym pudełku(na początku0
...y=5x-ILOŚĆ KLOCKÓW W NIEBIESKIM PUDEŁKU(NA POCZĄTKU)
.....x+16-ilość klocków w żółtym pudełku (po przełożeniu)
....y-16-ilość klocków w niebieskim pudełku(po przełożeniu

y=5x
x+16=y-16

x+16=5x-16
x-5x=-16-16
-4x=-32
x=8szt. w żółtym pudełku
y=5x=5*8=40szt. w niebieskim pudełku

Klocków razem=x+y=8+40=48 szt.
Spr.
8+16=40-16
24=24
Odp.
Renata miała razem 48 klocków.

Zad.3

...x-ilość przelanej wody
....5,7-x-ilość wody w wiadrze po odlaniu
....x+4,2-ilość wody w misce po dolaniu

5,7-x=x+4,2
-x-x=4,2-5,7
-2x=-1,5
x=-1,5/-2
x=0,75l
Spr.
5,7-0,75=0,75+4,2
4,95=4,95
Odp.
Kamil musi przelać 0,75 litra wody z wiadra do miski
pozdrawiam:)